گزارش ساواک از مراسم چهلم شهید مصطفی خمینی در ابادان و سخنان ایت الله جمی

.

نام کتاب:سیر مبارزات امام در آئینه اسناد ساواک (جلد 6) روزشمار: 1356/09/11  صفحه:92

پارسا دایره بررسی 9/21 67908 بایگانی شود. روحانی تاریخ : 36/9/14 [56] شماره:10996/هـ 1 به: 312 از: 6/ هـ 1 موضوع: جلسه روحانیون روز جمعه مورخه فوق جلسه روحانیون آبادان در مسجد جمی واقع در احمدآباد تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از قرآن تلاوت شد. سپس شیخ غلامحسین جمعی روی منبر رفت و گفت: این جلسه به دو علت تشکیل گردیده اول به خاطر جلسه هفتگی روحانیون دوم به خاطر روز چهلم سیدمصطفی­خمینی پسر آیت­الله­خمینی و اضافه نمود ما دو نوع شخص داریم یکی عابد و دوم عالم و آن مرحوم، فرزند برومند یک شخص عالم مجاهد و مجتهد عالیقدر، عالی­رتبه آیت­الله­خمینی می­باشد و در کمال و صفات پسندیده آیت­الله خمینی سخنان بسیاری ایراد کرد و گفت: آیت­الله خمینی دارای تالیفات زیادی است که بعضی از این کتب را موقعی که به ترکیه تبعیدش کردند نوشت و خطاب به حضار اضافه نموده­ای مردم شما باید حرف­های این عالم مجاهد را گوش بگیرید. در این جلسه چندتن از روحانیون من جمله شیخ­احمدعلی­کریمی، شیخ غلامعلی روحیان، سلیمانی و حدود 200 نفر غیر­روحانی شرکت داشتند. نظریه یکشنبه: برابر اظهارات منبع جلسه فوق به خاطر روز چهلم درگذشت مصطفی­خمینی برگزار گردیده بود و با توجه به سوابق قبلی غلامحسین جمی و اظهارات وی در منابر به طور مسلم یاد شده یکی از مریدان و مقلدین خمینی می­باشد. گرشاسب نظریه سه­شنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است: شعله نظریه جمعه: نظرات فوق صحیح است. سریر دایره بررسی در گزارش روزانه درج شد. در کلاسه 67908 شخصی بایگانی شود

منبع دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

/ 0 نظر / 25 بازدید