بزرگداشت شهید سید علی اصغر صالح شریعتی

پس از سی سال انتظار.مقدرات الهی براین قرار گرفت که مراسم بزرگداشت برادر شهید سید علی اصغر صالح شریتعی توسط همرزمان و دوستان ایشان بر گزار گردد

این مراسم چهار دهم اسفد در مشهد مقدس برقرار می شود

شهید از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشکده نفت ابادان .و در زمان جنگ دادستان نظامی ارتش بودند که در دفاع از پادگان نظامی دژ خرمشهر بشهادت رسیدند

/ 0 نظر / 29 بازدید