نور چشم آبادان

پاسداشت مجاهدات و پایمردیهای ایت الله جمی ره

گزارش تصویری .تشیع در ابادان
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٥  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی: عکس