نور چشم آبادان

پاسداشت مجاهدات و پایمردیهای ایت الله جمی ره

حضور نماینده ایت الله هاشمی رفسنجانی
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٤  

ریاست ازسوی ریاست محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام مهندس غلامرضا فروزش از فرماندهان پشتیبانی جنک و وزیر اسبق جهاد سازندگی در مراسم تششیع ایت الله جمی در ابادان خضوریافت و  همجنین پیام همدردی حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی رابه بیت معظم جمی ابلاع نمودند.


کلمات کلیدی: