نور چشم آبادان

پاسداشت مجاهدات و پایمردیهای ایت الله جمی ره

تشییع بر روی دستان مردم قدر شناس
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱۱  


کلمات کلیدی: مراسم تشیع