نور چشم آبادان

پاسداشت مجاهدات و پایمردیهای ایت الله جمی ره

تصویر مراسم بزرگداشت در
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۸  
تعداد بازدید کنندگان خبر:52
تاریخ: 8/10/1387
نگاهی به تصاویر کنگره نکوداشت مرحوم آیت الله جمی در تهران

کلمات کلیدی: