نور چشم آبادان

پاسداشت مجاهدات و پایمردیهای ایت الله جمی ره

تصویر ایت الله جمی در مراسم بزرگداشت
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۸  
کلمات کلیدی: عکس