نور چشم آبادان

پاسداشت مجاهدات و پایمردیهای ایت الله جمی ره

ایت الله جمی بستری شد
ساعت ٤:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٧  

باخبرشدم خضرت ایشان بدلیل عارضه حادث شده در بخش مرقبتهای ویژه بیمارستان شرکت نفت ابادن بستری شده اند برای ایشان ارزوی سلامتی و طول عمر با عزت دا رم یاد و خاطره استواری و راد مردی ایشان در سینه ستبر این مرز و بوم برای همیشه بیادگار خواهد ماند

 

   + اصغر وطنخواه Asghar Vatankhah ; ٩:۴٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱

کلمات کلیدی: